יום ד', יג’ בכסלו תשע”ט
08:09 (21/05/12) עתידה יערי
תלמיד שמעוני, דניאל נור, זכה ביום ירושלים בחידון ירושלים הארצי במעמד סגן שר החינוך, מנכ"לית משרד החינוך וראש עיריית ירושלים.
חדשות
בעלי תפקידים
למידה בשעת חירום